Starten met Karate
Starten met Karate

Statuten

Hier vind je de statuten van onze vzw.   
De laatste aanpassingen gebeurden op de Algemene vergadering van 19 januari 2019 en betroffen artikel 2 en artikel 17.