Starten met Karate
Starten met Karate

Statuten

Hier vind je de statuten van onze vzw.   
De laatste aanpassingen gebeurden op de Bijzondere Algemene Vergadering van 10 oktober 2021.