Starten met Karate
Starten met Karate

Wedstrijdreglement

Het wedstrijdreglement dat in JKA Belgium en in JKA Vlaanderen wordt toegepast wordt bepaald in de nationale koepel BAKF, en noemt dus ‘Wedstrijdreglement BAKF’.

De naam van de vroegere versies van dit wedstrijdreglement was ‘Competitiereglement’. Deze versies omvatten enerzijds de reglementen voor organisatie en verloop van wedstrijden, en anderzijds alles wat betrekking heeft op de beoordeling van kampen (=arbitrage).
Dit wordt nu gescheiden.

  1. Alles wat betreft de organisatie en verloop van wedstrijden vindt u onder de titel ‘Wedstrijdreglement BAKF’. Voor de duidelijkheid werd de titel veranderd van “Competitiereglement” naar “Wedstijdreglement”. 
  2. Alles wat betreft het beoordelen van kampen (Shiai kumite, Ippon kumite) staat op deze website op de pagina ‘Arbitrage/Arbitrage-reglement’.
  3. Het in de vorige versie aanwezige derde deel “Aanvulling bij de ESKA Wedstrijdreglementen” is verdwenen als hoofdstuk en werd als volgt herwerkt:
    1. wat betrekking heeft op de organisatie van een wedstrijd werd opgenomen als bijlage aan dit ‘Wedstrijdreglement BAKF’;
    2. de aspecten die betrekking hebben op de beoordeling van kampen werden als ‘Aanvullingen op het ESKA-reglement’ overgeheveld naar ons arbitrage-reglement (zie de pagina ‘Arbitrage/Arbitrage-reglement’).

Het ‘Wedstrijdreglement BAKF’ is opgedeeld in twee hoofdstukken.  
Het eerste hoofdstuk heeft betrekking op de organisatie van een wedstrijd. In het tweede hoofdstuk komt het verloop van competities binnen de wedstrijd aan bod.
Behalve de enige wijziging betreft de keuze van kata voor de discipline ‘Kata kadetten’, is er voor de rest inhoudelijk niks gewijzigd t.o.v. de vorige versie (2016), enkel de tekst werd herschikt.

Het 'Wedstrijdreglement BAKF': vindt u hier