Starten met Karate
Starten met Karate

Werking Vlaams-Brabant

De provinciale JKA-Karate werking Vlaams-Brabant is een samenwerkingsverband tussen alle Vlaams-Brabantse JKA Karateclubs.  Dit samenwerkingsverband ressorteert onder de vzw JKA Vlaanderen en de Vlaamse Karate Federatie vzw (erkend en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen). 

Administratief verantwoordelijke:

Voorzitter/Secretaris:  Patrick Bosmans (Haragei Leuven) 

Contactgegevens:

Patrick Bosmans: [email protected] 

Technisch verantwoordelijke en provinciaal examinator: (in samenspraak met vzw JKA Belgium Academy)

Sergio Gneo - VTS Trainer A Karate - 8ste Dan