Starten met Karate
Starten met Karate

Provinciale Instructie Trainingen (PIT)

Het PIT-project is een initiatief van JKA Belgium Academy met als doel de karateka met een technische functie binnen de JKA Clubs samen te brengen, te begeleiden en te ondersteunen in hun technische functie.

Het delen van (technische) kennis, tools en kunde die hen kunnen bijstaan in de ontplooiing van een kwaliteitsvolle JKA-karatebeleving voor hun clubleden, staat hierbij centraal.

Deze trainingen zijn voorbehouden voor karateka's met een technische functie (examinatoren, lesgevers, scheidsrechters, coaches) binnen JKA-Belgium.  

 

Wat staat er op het programma?

Elk jaar worden 3 modules PIT-trainingen aangeboden.

Elke module heeft een verschillende inhoud die bepaald wordt door JKA Belgium Academy en de nationaal verantwoordelijke JKA Belgium. 

 

Voor wie?

Alle clublesgevers, scheidsrechters en coaches wordt sterk aangeraden de 3 modules te volgen.

Clubexaminatoren zijn verplicht om de 3 verschillende modules te volgen, als onderdeel van de hernieuwing van hun examinator graad. 

 

Wanneer en waar?

Elke module wordt een 7 à 8 maal ingericht, verdeeld over de verschillende provincies (Vlaanderen en Wallonië).

Je kan in de kalender van JKA Vlaanderen nagaan wanneer en waar er les wordt gegeven. Je kan het ook altijd navragen in jouw club. 

 

Attest

Op vraag kan, indien alle 3 de modules werden gevolgd, een certificaat bekomen worden.