Starten met Karate
Starten met Karate

Reglement scheidsrechters

(laatste aanpassing: januari 2018)

De autoriteit en de verantwoordelijkheid omtrent elke vorm van arbitrage binnen JKA-Belgium ligt bij de vzw JKA-Belgium-Academy (JKA-B-Ac).

Mandaten

De nationale arbitragecommissie.

Deze commissie wordt samengesteld door de JKA-B-Ac, die hierbij selecteert uit scheidsrechters met een internationale JKA arbitragegraad.

De commissie :

 • bepaalt de visie, de strategie en de doelstellingen van het arbitrage-gebeuren binnen JKA-Belgium,
 • is verantwoordelijk voor de arbitragereglementen,
 • definieert en beheert het examenprogramma voor het behalen van de verschillende arbitragegraden binnen JKA-Belgium,
 • mandateert de nationale en landelijke verantwoordelijken arbitrage,
 • selecteert de scheidsrechters die in aanmerking komen voor een internationale arbitragegraad,
 • treedt op als tuchtcommissie voor wat betreft het arbitragegebeuren in JKA-Belgium.

Nationaal verantwoordelijke arbitrage

Het mandaat ‘Nationaal verantwoordelijke arbitrage’ wordt toegekend door de arbitragecommissie.

Dit mandaat heeft volgende taken en verantwoordelijkheden :

 • het opleiden en bijscholen van de scheidsrechters niveau Nationaal,
 • het toekennen van graden van het niveau Nationaal,
 • het aanduiden van de scheidsrechters voor de internationale wedstrijden,
 • het aanduiden van de scheidsrechters (incl. wedstrijdrechter) voor de nationale JKA wedstrijden,
 • het afstemmen van het arbitreren op nationale JKA wedstrijden met de beleidsvisie van de arbitragecommissie.

Landelijk verantwoordelijke arbitrage

Het mandaat ‘Landelijk verantwoordelijke arbitrage’ wordt toegekend door de arbitragecommissie.

Dit mandaat heeft volgende taken en verantwoordelijkheden :

 • het opleiden en bijscholen van de scheidsrechters niveau Regionaal en Kandidaat,
 • het toekennen van graden van het niveau Regionaal en Kandidaat,
 • het selecteren van de scheidsrechters die in aanmerking komen voor niveau Nationaal,
 • het aanduiden van de scheidsrechters (incl. wedstrijdrechter) voor de landelijke JKA-wedstrijden,
 • het afstemmen van het arbitreren op landelijke JKA-wedstrijden met de beleidsvisie van de arbitragecommissie.

Scheidsrechtersgraden

Binnen JKA-Belgium zijn er 3 niveaus van scheidsrechtersgraden. Ze zijn gebaseerd op bekwaamheid van beoordeling van wedstrijdgebeuren in overeenstemming met de arbitragereglementen, op ervaring en op maturiteit. Zij maken geen onderscheid tussen centrale scheidsrechters en hoekrechters.

Opmerking : het onderscheid tussen centrale scheidsrechters en hoekrechters is niet gebaseerd op beoordelingsbekwaamheid, maar op persoonlijkheid, attitude en maturiteit.

Vereisten: Algemeen

Inhoudelijk
Een scheidsrechter kent de arbitragereglementen nodig voor de uitvoering van zijn mandaat grondig. Hij begrijpt ze, kent hun bedoeling en past ze toe bij zijn beoordeling van wedstrijden. Hij kan de specifieke onderdelen van de reglementen zowel technisch als inhoudelijk toelichten.
Een scheidsrechter kent de doelstellingen, richtlijnen, organisatie en administratie van JKA-Belgium en JKA-Belgium-Academy.
Een scheidsrechter neemt deel aan de voor hem bestemde vorming- en bijscholingssessies georganiseerd door de nationaal en landelijke verantwoordelijke arbitrage.
Hij zorgt ervoor zijn ervaring op te bouwen en te onderhouden door zich regelmatig kandidaat te stellen als scheidrechter voor wedstrijden. 

Profiel
De uitoefening van het mandaat van scheidsrechter vereist totale integriteit. Dit betekent dat de scheidsrechter een duidelijk besef heeft van waarden en normen die gelden binnen JKA Belgium, zowel geschreven als ongeschreven; respect en oog heeft voor de belangen van anderen; consistent en transparant is in woord en daad; geen oneigenlijk gebruik maakt van zijn bevoegdheden of macht; en zich ook als dusdanig gedraagt.
De scheidsrechter zal in zijn beoordeling correct, objectief en onpartijdig zijn. 

Functioneel
De scheidsrechter is er zich van bewust dat hij de autoriteit en de visie van JKA-Belgium vertegenwoordigt. Hij zal dit functioneel uiten door :

 • zijn voorkomen, inbegrepen de vereiste kledij,
 • zijn gedrag, die de nodige waardigheid, respect en terughoudendheid moet uitstralen,
 • zijn ploeggeest, waarbij hij de richtlijnen van de wedstrijdrechter aanvaardt en naar best vermogen uitvoert, en waarbij hij de mening van medescheidsrechters het nodige krediet geeft.

De scheidsrechter beoordeelt het wedstrijdgebeuren volgens de wedstrijdreglementen opgesteld door JKA-Belgium. 

Vereisten: Specifiek

Scheidsrechter niveau Kandidaat

 • Hij heeft minstens de graad van 1e Dan JKA.
 • Hij slaagt in het examen georganiseerd door de landelijk verantwoordelijke arbitrage.

Scheidsrechter niveau Regionaal

 • Hij bezit het niveau Kandidaat.
 • Hij slaagt in het examen georganiseerd door de landelijk verantwoordelijke arbitrage.

Scheidsrechter niveau Nationaal

 • Hij bezit het niveau Regionaal
 • Hij slaagt in het examen georganiseerd door de nationaal verantwoordelijke arbitrage.

 

Internationaal scheidsrechter.
Om in aanmerking te komen om voorgedragen te worden tot internationaal scheidsrechter moet aan volgende voorwaarden worden voldaan :

 • voldoende jaren actief ervaring hebben als scheidsrechter niveau Nationaal,
 • voorgesteld worden door de nationaal verantwoordelijke arbitrage,
 • het voorstel moet door de arbitragecommissie aanvaard worden,
 • slagen in het voorbereidend examen, georganiseerd door de arbitragecommissie. 

Opmerking: bevorderingen gebeuren op basis van beoordeling door de daartoe aangestelde verantwoordelijken.

Kledij

Het officieel uniform is als volgt:

 • Een marineblauwe "blazer" met zilverkleurige knopen.
 • Een wit hemd met lange mouwen.
 • Een bordeauxkleurige das.
 • Effen lichtgrijze broek.
 • Donkerblauwe of zwarte sokken zonder figuratie en zwarte schoenen om te dragen buiten de kampzone (afhankelijk van de zaal).
 • Schoenen noch sokken worden toegelaten bij het beoordelen van een kamp.