Reglement scheidsrechters

Algemeen

Inhoudelijk
Een scheidsrechter kent de arbitragereglementen nodig voor de uitvoering van zijn mandaat grondig. Hij begrijpt ze, kent hun bedoeling en past ze toe bij zijn beoordeling van wedstrijden. Hij kan de specifieke onderdelen van de reglementen zowel technisch als inhoudelijk toelichten.
Een scheidsrechter kent de doelstellingen, richtlijnen, organisatie en administratie van JKA-Belgium en JKA-Belgium-Academy.
Een scheidsrechter neemt deel aan de voor hem bestemde vorming- en bijscholingssessies georganiseerd door de nationaal en landelijke verantwoordelijke arbitrage.
Hij zorgt ervoor zijn ervaring op te bouwen en te onderhouden door zich regelmatig kandidaat te stellen als scheidrechter voor wedstrijden. 

Profiel
De uitoefening van het mandaat van scheidsrechter vereist totale integriteit. Dit betekent dat de scheidsrechter een duidelijk besef heeft van waarden en normen die gelden binnen JKA Belgium, zowel geschreven als ongeschreven; respect en oog heeft voor de belangen van anderen; consistent en transparant is in woord en daad; geen oneigenlijk gebruik maakt van zijn bevoegdheden of macht; en zich ook als dusdanig gedraagt.
De scheidsrechter zal in zijn beoordeling correct, objectief en onpartijdig zijn. 

Functioneel
De scheidsrechter is er zich van bewust dat hij de autoriteit en de visie van JKA-Belgium vertegenwoordigt. Hij zal dit functioneel uiten door :

 • zijn voorkomen, inbegrepen de vereiste kledij,
 • zijn gedrag, die de nodige waardigheid, respect en terughoudendheid moet uitstralen,
 • zijn ploeggeest, waarbij hij de richtlijnen van de wedstrijdrechter aanvaardt en naar best vermogen uitvoert, en waarbij hij de mening van medescheidsrechters het nodige krediet geeft.

De scheidsrechter beoordeelt het wedstrijdgebeuren volgens de wedstrijdreglementen opgesteld door JKA-Belgium. 

Specifiek

Scheidsrechter niveau A

 • Hij bezit het niveau B
 • Hij heeft minimum 2 opeenvolgende jaren actieve ervaring als scheidsrechter niveau B.
 • Hij slaagt in het examen georganiseerd door de nationaal verantwoordelijke arbitrage.

Scheidsrechter niveau B

 • Hij bezit het niveau C
 • Hij heeft minimum 2 opeenvolgende jaren actieve ervaring als scheidsrechter niveau C.
 • Hij slaagt in het examen georganiseerd door de landelijk verantwoordelijke arbitrage.

Scheidsrechter niveau C

 • Hij bezit het niveau D
 • Hij heeft minimum 2 opeenvolgende jaren actieve ervaring als scheidsrechter niveau D.
 • Hij slaagt in het examen georganiseerd door de landelijk verantwoordelijke arbitrage.

Scheidsrechter niveau D

 • Hij heeft minstens de graad van 1e Dan JKA.
 • Hij slaagt in het examen georganiseerd door de landelijk verantwoordelijke arbitrage.

 

Internationaal scheidsrechter.
Om in aanmerking te komen om voorgedragen te worden tot internationaal scheidsrechter moet aan volgende voorwaarden worden voldaan :

 • minimum 5 opeenvolgende jaren actief ervaring hebben als scheidsrechter niv. A,
 • voorgesteld worden door de nationaal verantwoordelijke arbitrage,
 • het voorstel moet door de arbitragecommissie aanvaard worden,
 • slagen in het voorbereidend examen, georganiseerd door de arbitragecommissie. 

Kledij

Het officieel uniform is als volgt:

 • Een marineblauwe "blazer" met zilverkleurige knopen.
 • Een wit hemd met lange mouwen.
 • Een bordeauxkleurige das.
 • Effen lichtgrijze broek.
 • Donkerblauwe of zwarte sokken zonder figuratie en zwarte schoenen om te dragen buiten de kampzone (afhankelijk van de zaal).
 • Schoenen noch sokken worden toegelaten bij het beoordelen van een kamp.