Starten met Karate
Starten met Karate

Arbitrage-reglement

Het arbitragereglement, zijnde de reglementen om kampen te beoordelen, dat in JKA Belgium en in JKA Vlaanderen wordt toegepast, wordt bepaald door de technische nationale koepel JKA Belgium Academy, en noemt ‘Arbitrage-reglement JKA Belgium’.

Dit reglement heeft autoriteit over drie vormen van kampen, namelijk Ippon Kumite, Shiai Kumite en Kata.

  1. Ippon Kumite

Het arbitragereglement Ippon Kumite is gewijzigd, en vindt u hier

Belangrijkste aanpassingen:

  • Wijze van aankondiging (eerst zone dan techniek)
  • Duidelijkheid van aankondiging
  • Uitvalhouding bij Kihon Ippon
  • Nauwkeurigheid en correctheid van aanval
  • Nauwkeurigheid afweer
  • Vrij bewegen bij Jyu Ippon
  • Verplaatsing bij afweer Jyu Ippon

Opgelet: de nieuwe manier van aankondiging (eerst zone, dan techniek) is pas verplicht vanaf 2019.   Dit jaar (2018) is voor deze regel een overgangsjaar.

Advies: neem het reglement eens grondig door!

  1. Shiai kumite en kata

In overleg met de nationale koepel BAKF en de regionale vleugels JKA Vlaanderen en JKA Francophone besliste JKA Belgium Academy om voor de beoordeling van kampen in Shiai kumite en in kata de internationale ‘ESKA-Competition Rules’ te gebruiken.  De actuele versie vindt u hier.   

Hierop gelden enkele aanpassingen, die u hier terugvindt als ‘Aanvullingen op het ESKA-reglement’. 

Opmerking: voor internationale JKA-wedstrijden gelden de arbitrage-reglementen van JKA World.   Deze zijn inhoudelijk zo goed als identiek aan de reglementen toegepast in België, op enkele kleine vormafwijkingen na.