Starten met Karate
Starten met Karate

Karate Vlaanderen

De Karate Vlaanderen vzw, wordt erkend en gesubsidieerd door Sport Vlaanderen als enige unisport federatie voor Karate in Vlaanderen.

Karate Vlaanderen erkent meerdere leerscholen. JKA Vlaanderen is hier één van.

Alle Vlaamse JKA clubs zijn aangesloten bij Karate Vlaanderen en dus aangesloten bij een, door de Vlaamse overheid, erkende sportfederatie.

Alle Vlaamse JKA karatebeoefenaars hebben een vergunning bij Karate Vlaanderen.

Voor meer informatie betreffende je vergunning, een sportkwetsuur, transfer of clubadministratie kan je hier terecht.
Heb je een specifieke vraag? Neem dan hier contact op met het secretariaat.