Starten met Karate
Starten met Karate

Vrijwilligerswerk

De vzw JKA Vlaanderen draait op vrijwilligerswerk.

Elk van haar vrijwilligers kan hiervoor ofwel een gewone forfaitaire kostenvergoeding ontvangen ofwel een reële kostenvergoeding met bewijsstukken.

De forfaitaire en reële kostenvergoeding kunnen niet gecombineerd worden. De bedragen van de forfaitaire kostenvergoeding en van de kilometervergoeding worden door het bestuursorgaan vastgelegd met die beperking dat zij de wettelijk vastgestelde maximumbedragen niet kunnen overschrijden.

Om wettelijk in orde te zijn voor het uitbetalen van deze vergoedingen, is de vzw JKA Vlaanderen echter verplicht heel wat informatie hierover bij te houden en/of mede te delen aan haar vrijwilligers. Aangezien deze informatie regelmatig wijzigt, is deze hier gepubliceerd :

Indien een vrijwilliger aanspraak maakt op een kostenvergoeding, zal deze de brief ontvangen samen met voorgaande publicaties en een kostennota.

Voor de meest recente informatie m.b.t. het vrijwilligerswerk, kan men terecht op volgende website : www.vlaanderenvrijwilligt.be.