Er bereikte ons erg droevig nieuws vanuit Japan, namelijk dat N. Iida Shihan (8ste dan JKA) overleden is op 19 oktober 2022.

Iida Shihan was niet alleen wereldwijd bekend omwille van zijn succesvol competitieverleden, maar ook omwille van zijn specialiteit van het Go No Sen. Mede dankzij deze sterke mentale tactiek, belichaamde hij zijn enorme karate-kunde.

Daarnaast droeg Iida Shihan onze Belgische JKA-familie een bijzonder warm hart toe. Dit laatste is natuurlijk te wijten aan de sterke band tussen Miyazaki Shihan en Iida Shihan (de band tussen sempai en kohai). Iida Shihan kwam na het overlijden van Miyazaki Shihan nog meermaals naar België, om les te geven tijdens de verschillende nationale stages en om eer te brengen aan Miyazaki Shihan.

Het respect was zonder enige twijfel wederzijds, want telkens een Belgische JKA-delegatie richting Japan vertrok, werd er een bezoek gebracht aan Iida Shihan. Onze JKA-atleten en hun begeleiders waren er steeds van harte welkom. Hij heeft onze Belgische JKA-familie steeds ontzetten gesteund. Hiervoor zullen we hem eeuwig dankbaar zijn.

Als Belgische JKA-familie wensen we veel sterkte aan zijn familie, vrienden, nabestaanden en leerlingen.

 

van links naar rechts: Iida Shihan – Miyazaki Shihan – Nakayama Shihan

Iida Shihan was specialist van het ‘Go No Sen’ principe. Hier demonstreert hij dit principe met Miyazaki Shihan.