Starten met Karate
Starten met Karate

6 Kyu

Hieronder vind je het officiële examenprograma. Voor meer informatie kan je terecht bij je clubexaminator en je lesgever.

Om te kunnen deelnemen aan het clubexamen voor 6de Kyu moet je ook aan een aantal voorwaarden en een specifieke wachttijd voldoen.

 

Examenprogramma

KIHON (kamae)

1. > Oi tsuki jo (zkd)
2. > Oi tsuki ch (zkd)
3. > Sanbon tsuki (//zkd) (jo ... ch + ch)
4. < Age uke jo (zkd) + gyaku tsuki ch (//zkd)
5. < Soto uke ch (zkd) + gyaku tsuki ch (//zkd)
6. < Uchi ude uke ch (zkd) + gyaku tsuki ch (//zkd)
7. < Kake uke ge (kkd) + gyaku tsuki ch (//zkd)
8. < Shuto uke ch (kkd) + gyaku nukite ch (//zkd)
9. > Mae geri jo (zkd)
10. > Mae geri ch (vrij)
11. [] Yoko geri keage jo (kbd) + empi ch (//kbd)
12. [] Yoko geri kekomi ch (kbd) + empi ch (//kbd)
13. > Yoko geri kekomi ch
14. > Mawashi geri jo

KUMITE (kihon ippon kumite)

Oi tsuki jo - Age uke
Oi tsuki ch - Soto uke
Mae geri ch - Gedan barai
Yoko geri kekomi ch - Soto uke 
Mawashi geri jo - Uchi ude uke
Kime waza: gyaku tsuki ch

KATA

Heian Sandan

KENNIS

Termen: Ontleden basistechnieken.
Blijven gekend: Japanse termen beginnelingen.

 

Legende
  1. In Kihon worden de bewegingen drie tot vijf maal herhaald
  2. Uitval vanuit Yoi-positie
    • Het uitvallen voor armtechnieken gebeurt in Gedan Barai (zkd)
    • Het uitvallen voor beentechnieken gebeurt in Morote Gedan Barai (zkd of kbd). Voor Mae Geri houdt men dit aan (behalve indien anders vermeld). Voor andere beentechnieken gaat men over in Jiyu ni kamaete (behalve indien anders vermeld)
  3. Symbolen
> Mae ni: voorwaarts -> Suriashi (verschuiving)
< Sagaru: achterwaarts // Zonder verplaatsing
[] Yoko: zijwaarts ... Kleine pauze
jo Jodan + Combinatie
ch Chudan ± Combinatie zelfde zijde
zkd Zenkutsu dachi Jiyu ni kamaete Vrije gevechtshouding (incl. stand)
kkd Kokutsu dachi kime waza Tegenaanval
kbd Kiba dachi Yoi Shizentai (klaar staan)
fd Fudo dachi Yame Terugkeer naar shizentai
vrij Vrije stand