Starten met Karate
Starten met Karate

5 Dan

Voorwaarden voor deelname
Voordracht kandidaten
Voorbereiding examen
Administratieve afhandeling
Aanvaarding van de voordracht
Examenprogramma
Voorbereidingstrainingen
Data Danexamen

(laatste wijziging: januari 2018) 

 

Voorwaarden voor deelname

Administratieve voorwaarden

 • In het bezit zijn van een geldige vergunning bij Karate Vlaanderen op de datum van het examen.

Specifieke voorwaarden

 • Minstens 42 jaar oud zijn.
 • Trainingspunten: 30 trainingspunten behaald hebben sinds de datum van het behalen van de graad 4e Dan; waarvan minstens 9 nationale trainingen, minstens 9 provinciale trainingen en minstens 9 stagepunten (enkel stages van Brussel, Gent en Louvain-la-Neuve).
 • Minstens 5 jaren actieve voorbereidingstijd na het behalen van de graad 4e Dan.
 • Het voorbereidingstraject (één jaar) onder begeleiding van een mentor succesvol doorlopen hebben. 
 • Beantwoorden aan het examenprogramma en de gestelde normen (zie clubexaminator).

 

Voordracht kandidaten

Het voordragen van kandidaten 5e Dan moet gebeuren door een examinator.

Clubleden worden voorgedragen door hun clubexaminator, clubexaminatoren worden voorgedragen door hun provinciaal examinator.

Voorwaarden voor een geldige voordracht:

 • Volledig en correct ingevuld voordrachtformulier (  PDF -  Word ) één jaar vooraf op de stage van Gent door de clubexaminator te overhandigen aan de nationaal verantwoordelijke JKA-graduatie.
 • De voordracht bevat een motivatie tot voordracht vanwege de voordrager. 
 • De voordracht moet gesteund worden door de provinciaal examinator.
 • De voordracht vermeldt de mentor die de kandidaat zal begeleiden in zijn voorbereiding. De opgegeven mentor heeft een hogere graad dan de kandidaat en is géén lid van de examencommissie.

De nationale examencommissie beoordeelt de ontvankelijkheid van de voordracht op basis van alle te vervullen voorwaarden en de motivatie vanwege de clubexaminator.

 

Voorbereiding examen 

In overleg met de mentor en de clubhoofdlesgever wordt een voorbereidingstraject uitgewerkt en gerealiseerd.   Dit traject omvat regelmatige bijsturing vanwege de mentor.
Ongeveer twee maanden vóór de examenzitting zal de mentor een finaal advies geven omtrent de voordracht tot deelname aan het examen.

Kandidaat en mentor dienen beiden aanwezig te zijn op de voorbereidende informatietraining die in het najaar wordt georganiseerd.

 

Administratieve afhandeling 

Een drietal maanden voor de examenzitting ontvangt de kandidaat vanwege JKA Belgium een vraag tot bijkomende informatie. Dit betreft:

 • aanvullende administratieve informatie,
 • het bewijs van voldoende trainingspunten (deze trainingspunten moeten behaald zijn ten laatste 2 maanden voor de examenzitting!).

Deze informatie moet ten laatste 2 maanden voor de betreffende examenzitting bezorgd worden aan het adres : (dangrading [at] jka [punt] be) 
Laattijdigheid hieromtrent betekent annulatie van de voordracht.   Trainingspunten en attest moeten dus behaald zijn ten laatste 2 maanden voor de examenzitting!

 

Aanvaarding van de voordracht 

De nationale examencommissie beoordeelt de toelating tot deelname aan het examen op basis van alle te vervullen voorwaarden en het advies van de mentor.

De kandidaat en zijn voordrager worden ten laatste 2 weken voor datum van het examen verwittigd over de al of niet aanvaarding van hun deelname aan het examen.

 

Examenprogramma 

Het examenprogramma kan bekomen worden bij de clubexaminator

 

Voorbereidingstrainingen 

Kandidaten Dangraduatie kunnen deelneman aan extra voorbereidingstrainingen waarin examenspecifieke zaken worden toegelicht en ingetraind.

Verdere info hier.

 

Data Danexamen 

Kijk hier voor de data van de komende Danexamens.