Starten met Karate
Starten met Karate

2 Dan

Voorwaarden voor deelname
Voordracht kandidaten
Administratieve afhandeling
Aanvaarding van de voordracht
Examenprogramma
Voorbereidingstrainingen
Data Danexamen

(laatste wijziging: juni 2018) 

Voorwaarden voor deelname

Administratieve voorwaarden

  • In het bezit zijn van een geldige vergunning bij Karate Vlaanderen op de datum van het examen.

Specifieke voorwaarden

  • Minstens 18 jaar oud zijn
  • Trainingspunten: 20 trainingspunten behaald hebben sinds de datum van het behalen van de graad 1°Dan ; waarvan minstens 6 op nationale trainingen, minstens 6 op provinciale trainingen en minstens 6 op stages (enkel stages van Brussel, Gent en Louvain-la-Neuve)
  • Minstens 2 jaren actieve voorbereidingstijd na het behalen van de graad 1° Dan. 
  • Beantwoorden aan het examenprogramma en de gestelde normen (zie clubexaminator)

  

Voordracht kandidaten

Het voordragen van kandidaten 2° Dan gebeurt door een examinator.

Clubleden worden voorgedragen door hun clubexaminator, clubexaminatoren worden voorgedragen door hun provinciaal examinator.

Voorwaarden voor een geldige voordracht:

  • Volledig en correct ingevuld voordrachtformulier ( PDF -  Word ) tijdig toesturen aan het e-mailadres : dangrading [ at ] jka [ punt ] be 
  • De voordracht voor het examen in juni moet gebeuren vóór 1 januari van dat jaar, de voordracht voor het examen in december moet gebeuren vóór 1 juli van dat jaar
  • Laattijdig indienen wordt beperkt tot max. 1 week, en op voorwaarde van betaling van een penaliteit van 100 euro. 

 

Administratieve afhandeling

Twee maanden voor de betreffende examenzitting bezorgt de kandidaat volgende informatie:

  • kopie van geldige vergunning,
  • het bewijs van voldoende trainingspunten.

Deze informatie moet gezamenlijk en ten laatste 2 maanden voor de betreffende examenzitting bezorgd worden aan het adres : dangrading [ at ] jka [ punt ] be 
Laattijdigheid hieromtrent betekent annulatie van de voordracht.

Trainingspunten moeten dus behaald zijn ten laatste 2 maanden voor de examenzitting!

 

Aanvaarding van de voordracht

De nationale examencommissie beoordeelt de ontvankelijkheid van de voordracht op basis van alle te vervullen voorwaarden.

De kandidaat en zijn clubexaminator worden ten laatste 2 weken voor datum van het examen verwittigd over de al of niet aanvaarding van hun deelname aan het examen.

 

Examenprogramma

Het technisch examenprogramma kan bekomen worden bij de clubexaminator.

 

Voorbereidingstrainingen

Kandidaten Dangraduatie kunnen deelnemen aan extra voorbereidingstrainingen waarin examenspecifieke zaken worden toegelicht en ingetraind.

Verdere info hier.

 

Data Danexamen

Klik hier voor de data van de komende Danexamens.