Starten met Karate
Starten met Karate

1 Dan

Voorwaarden voor deelname
Voordracht kandidaten
Administratieve afhandeling
Aanvaarding van de voordracht
Examenprogramma
Cursus Voorbereiding Danexamen
Voorbereidingstrainingen
Data Danexamen

(laatste wijziging: juni 2018) 

Voorwaarden voor deelname

Administratieve voorwaarden

 • In het bezit zijn van een geldige vergunning bij Karate Vlaanderen op de datum van het examen.

Specifieke voorwaarden

 • Minstens 16 jaar oud zijn.
 • Een geldig attest 'Cursus Voorbereiding Danexamen' bezitten.
 • Trainingspunten: 10 trainingspunten behaald hebben sinds de datum van het behalen van de graad 1°kyu ; waarvan minstens 3 op nationale trainingen, minstens 3 op provinciale trainingen en minstens 3 op stages (enkel stages van Brussel, Gent en Louvain-la-Neuve).
 • Minstens 1 jaar actieve voorbereidingstijd na het behalen van de graad 1° kyu.
 • Beantwoorden aan het examenprogramma en de gestelde normen (zie clubexaminator).

 

Voordracht kandidaten

Het voordragen van kandidaten 1ste Dan gebeurt door de clubexaminator.

Voorwaarden voor een geldige voordracht:

 • Volledig en correct ingevuld voordrachtformulier (  PDF -  Word  ) tijdig toesturen aan het e-mailadres : dangrading [ at ] jka [ punt ] be 
 • De voordracht voor het examen in juni moet gebeuren vóór 1 januari van dat jaar, de voordracht voor het examen in december moet gebeuren vóór 1 juli van dat jaar
 • Laattijdig indienen wordt beperkt tot max. 1 week, en op voorwaarde van betaling van een penaliteit van 100 euro. 

 

Administratieve afhandeling

Twee maanden voor de betreffende examenzitting bezorgt de kandidaat volgende informatie:

 • kopie van geldige vergunning,
 • kopie van het graduatie-attest 1° kyu,
 • kopie van het attest ’Cursus voorbereiding Danexamen’ (het attest is twee jaar geldig),
 • het bewijs van voldoende trainingspunten.

Deze informatie moet gezamenlijk en ten laatste 2 maanden voor de betreffende examenzitting bezorgd worden aan het adres : dangrading [ at ] jka [ punt ] be 
Laattijdigheid hieromtrent betekent annulatie van de voordracht.

Attesten en trainingspunten moeten dus behaald zijn ten laatste 2 maanden voor de examenzitting!

 

Aanvaarding van de voordracht

De nationale examencommissie beoordeelt de ontvankelijkheid van de voordracht op basis van alle te vervullen voorwaarden.

De kandidaat en zijn clubexaminator worden ten laatste 2 weken voor datum van het examen verwittigd over de al of niet aanvaarding van hun deelname aan het examen.

 

Examenprogramma

Het technisch examenprogramma kan bekomen worden bij de clubexaminator.

 

Cursus Voorbereiding Danexamen

Een geldig attest Cursus Voorbereiding Danexamen is vereist om te kunnen deelnemen aan het examen 1ste Dan. 

Om het attest te behalen moet je deelnemen aan de cursus en slagen voor het bijhorend theoretisch examen. 

Verdere info en data hier.

 

Voorbereidingstrainingen

Kandidaten Dangraduatie kunnen deelnemen aan extra voorbereidingstrainingen waarin examenspecifieke zaken worden toegelicht en ingetraind.

Verdere info hier.

 

Data Danexamen

Klik hier voor de data van de komende Danexamens.