Het seminar JKA Louvain-la-Neuve werd dit jaar, op uitnodiging van GNEO Sensei, Hoofdinstructeur JKA België, geleid door OKUMA Koichiro Sensei, Shimizu Ryosuke Sensei en OKUIE Satomi Sensei. Deze werden bijgestaan door vele Belgische instructeurs die het technische team aanvulden en het niveau van de stage verzorgden. In totaal namen 842 karateka's uit zowel binnen- als buitenland deel aan de stage waardoor we dit seminar opnieuw naar internationaal niveau hebben getild.

Tijdens de stage kwamen alle aspecten van karate aan bod. Zowel kihon, kata als kumite werden behandeld en tot in de details verfijnd. Speciale nadruk werd eveneens gelegd op enkele fundamentele principes van onze JKA karate zoals de controle van kracht, controle van snelheid en de beheersing van het bekken. 

De aanwezige karateka's hebben het beste van zichzelf gegeven en het heeft hen bloed, zweet en misschien ook tranen gekost. Maar naast het technisch en fysieke aspect van dit seminar, is dit ook een gelegenheid van verbroedering en gezelligheid tussen de karateka's en instructeurs.

Ook willen we graag het organisatorisch team bedanken want zonder hun inzet, is het succes van deze stage niet mogelijk!

Bedankt en we zien elkaar in 2025 voor onze volgende lente stage!