Naar jaarlijkse gewoonte wordt er omstreeks de officiële Belgische feestdag van 11 november (wapenstilstand = herdenking einde 1° wereldoorlog in België) de herfststage georganiseerd te Brussel.

In opdracht van JKA Belgium werden enkele Japanse gastlesgevers uitgenodigd. Voor deze editie mochten we Ogura Sensei (8° dan JKA & Vice Chief Instructor JKA HQ) en Takechi Sensei (5° dan JKA & Jyosen-Ji Temple Master) van harte welkom heten. Deze laatste kwam dan ook niet alleen om training te geven, maar ook om een Boeddhistische herdenkingsceremonie te houden ter ere van Miyazaki Shihan & Iida Shihan.

Vanzelfsprekend was ook Sawada Sensei (8° dan JKA & JKA instructor Belgium) en Gneo Sensei (8° dan JKA & Chief Instructor JKA Belgium) aanwezig, samen met de meest recente geslaagde 5° & 6° dan van JKA Belgium. Er waren bijgevolg meer dan voldoende lesgevers om enkele fantastische trainingen te geven aan alle deelnemers (opgesplitst per graad / leeftijd). Alles samen mochten we ruimschoots zo’n 400 deelnemers van verschillende leeftijden en graden verwelkomen.

Het typische druilige herfstweer was de perfecte achtergrond om van vrijdag 10/11 t.e.m. zondag 12/11 telkens 2 trainingen per groep te programmeren. En we kunnen alvast spreken van een zeer geslaagde editie, want de sfeer zat bijzonder goed en de trainingen hadden allen een mooi evenwicht tussen instructie en inoefenen. De focus tijdens de trainingen lag ofwel op de verschillende basis kumite-vormen en zijn afgeleiden (bij de lagere graden) ofwel op de kata met een uitgebreide bunkai of oyo (bij de hogere graden).

Op zaterdag werd er onder leiding van Takechi Sensei een serene herdenkingsceremonie gehouden, zowel ter ere van Miyazaki Shihan (RIP 1993) als van Iida Shihan (RIP 2022). Iedereen was van harte welkom tijdens deze ceremonie om even stil te staan bij het heengaan van beide JKA-iconen. Van Iida Shihan ligt het afscheid ons nog relatief vers in het geheugen. Maar inmiddels is het reeds 30 jaar geleden dat we afscheid hebben moeten nemen van Miyazaki Shihan.

Zowel Takechi Sensei als Gneo Sensei hielden een pakkende toespraak. Het meest memorabele waren volgende herinneringen aan Miyazaki Shihan: “Hij was nooit kwaad op iemand die een fout maakte tijdens de training!” en “Hij aanvaardde iedereen zoals deze was, niet alleen van de goede eigenschappen maar ook van de bijhorende gebreken.” Misschien moeten we dit ook allemaal eens proberen om dit wat meer te doen? Op deze manier zou de verdraagzaamheid in onze wereld een klein beetje toenemen.

Ondanks een tijdspanne van 3 decennia, is zijn Belgische JKA-familie hem nog steeds niet vergeten. Het is zelfs de taak van de oudere generatie die hem nog echt gekend hebben, om de jongere generatie te informeren over de identiteit en het belang van Miyazaki Shihan. Onder leiding van zijn opvolger Gneo Sensei wordt zijn levenswerk onverminderd verdergezet en blijft de Belgische JKA-familie één grote familie.

Dat Miyazaki Shihan ook buiten onze eigen JKA-familie nog steeds gerespecteerd wordt, bewijst de aanwezigheid van zowel Kanazawa Sensei (Kancho SKIF HQ) als Castrique Sensei (Chief Instructor SKIF Belgium). De link die ze allen hebben met de Taisho Universiteit is hier wellicht niet zo vreemd aan.

We blikken met een erg grote glimlach terug op deze herfststage, want we hebben de kans gekregen om: onze techniek bij te schaven o.l.v. fantastische lesgevers, voor en na de trainingen te verbroederen met andere karateka en om samen te zijn met onze JKA-familie. Wat kunnen we nog meer wensen?

Nieuwe afspraak voor de jaarlijkse lentestage te Louvain-La-Neuve tijdens het Paasweekend!

Met sportieve groeten,
Andy Willaert
Voorzitter BAKF