Tijdens de voorbereiding van een miniemenwedstrijd op de Coupe du Hainaut verloor een jonge kamper het bewustzijn, zonder enig waarneembare oorzaak.

Dadelijk werd eerste hulp toegediend door de aanwezige hulpverleners en het medische team ter plaatse. Gezien de ernst werden de hulpdiensten opgeroepen en werd de kamper per ziekenwagen overgebracht naar het ziekenhuis. Verbouwereerd vernamen we later op de avond het overlijden van deze jonge kamper.

Alhoewel dit voorval niet gerelateerd is aan een ‘karate-contact’ (het gebeurde tijdens de voorbereidingsfase) en dat de wedstrijdorganisatie verliep volgens de richtlijnen van het geldende reglement, dompelt dit onze karatewereld in een overweldigende machteloosheid en droefheid. Sommige gebeurtenissen zijn gewoon niet te vatten.

Als organisatie wensen wij ons innig medeleven te betuigen aan de familie, naasten en vrienden van de jonge kamper. De leegte die hij achterlaat, is niet met woorden te vullen. We wensen allen veel kracht toe om dit verlies te verwerken.

Andy Willaert
Voorzitter BAKF