De voorbije maand april deden we een mini-enquête onder onze leden om een idee te krijgen van hun oordeel over de manier dat JKA-Vlaanderen met hen communiceert.

We kregen daar een erg goede respons op, alleszins volgens mensen die ervaring hebben met enquêtes, en dit waren in grote lijnen de reacties:

  • ong. 80% van zij die antwoordden waren volwassenen, maar daarnaast ook ong. 20% ouders van jongeren,
  • 75% was tevreden over de communicatie (website, nieuwsbrief, Facebook),
  • 90% vond dat ze tijdig geïnformeerd worden,
  • En 90% was van oordeel dat de informatie voldoende was.

Een algemene conclusie mag dus zijn dat het merendeel van onze leden tevreden is met de wijze waarop we communiceren.   
Alvast willen we iedereen bedanken die meedeed aan de enquête.

Eigenlijk was de enquête een eerste actie om te beantwoorden aan een bezorgdheid die de Raad van Bestuur van JKA-Vlaanderen heeft omtrent haar communicatie en promotie.   Zij lanceerde daarom een werkgroep, bestaande uit mensen met professionele ervaring in de communicatie- en promotiewereld, om hieraan te werken.

Met een eerste realisatie van deze werkgroep kon je al kennis maken, namelijk ons promofilmpje over Traditionele karate, waar we erg positief commentaar op kregen.    Dat motiveert de werkgroep om verder te werken en om aan de Raad van bestuur een actieplan 2019 voor te stellen met als doelstelling de Vlaamse JKA-clubs zo goed mogelijk bij te staan in hun lokale communicatie en promotie.   
Hoe dit zal aangepakt worden zal waarschijnlijk een agendapunt zijn op de volgende jaarlijkse Algemene vergadering van JKA-Vlaanderen vzw.

En tot slot: heb je vragen of suggesties omtrent communicatie: één adres: [email protected]