Onze nationale hoofdinstructeur – S. Gneo sensei – wenst iedereen te bedanken, die tijdens het voorbije weekend aan het JKA Europe seminarie heeft deelgenomen.

Dit niet alleen voor de deelname aan het seminarie, maar ook om zo’n goed voorbeeld te zijn binnen onze Europese JKA-familie. De onderlinge band die we t.o.v. elkaar ten toon spreiden binnen onze Belgische JKA-familie was opvallend en bijzonder hartverwarmend.  

Daarnaast was hij ook bijzonder opgetogen over het technische niveau dat we als Belgische karateka demonstreerden, zowel tijdens het seminarie als tijdens de verschillende examens die werden afgenomen. Jammer genoeg heeft dit niet voor elke deelnemer geresulteerd in het gehoopte resultaat, maar hij het maakte hem niettemin bijzonder trots en fier om technisch verantwoordelijke te mogen zijn van onze Belgische JKA-familie!