BEDANKT   BEDANKT  BEDANKT  BEDANKT

Beste leden,

In nauwelijks 1 maand is er een ware solidariteitsgolf ontstaan doorheen het hele land.

Inderdaad, jullie waren heel talrijk om gevoelig te zijn voor de wanhoop van onze leden slachtoffers van de verschrikkelijke overstromingen in de maand juli, en om jullie te mobiliseren om hen te helpen via onze solidariteitsactie JKA BELGIUM One Family.

Ieder van jullie donaties, klein of groot, individueel of met de club, heeft er voor gezorgd dat er een som van 14.300 EUR verzameld werd. De totaliteit van dit bedrag werd reeds herverdeeld aan twaalf families van de federatie die ernstig getroffen zijn door dit drama.

Wij zullen geen huizen herbouwen, maar de enkele duizenden gestorte euros hebben heel zeker, gezien het aantal bedankingen dat we ontvangen hebben, het leed een beetje verzacht en een licht doen schijnen naar een minder sombere toekomst voor onze leden in moeilijkheden.

Bedankt iederen… Wij zijn zonder enige twijfel, zowel in voorspoed als tegenspoed, een mooie en grote familie … JKA … Wat een geluk en trots om er bij te horen !