Er bereikte ons erg droevig nieuws vanuit Denemarken, namelijk dat J. Bura Shihan (8ste dan JKA) overleden is op 9 juli 2023.

Bura Shihan was niet alle Chief Instructor van JKA Danmark, maar was ook Chief Instructor van JKA Europe. Hij was bovendien niet alleen wereldwijd bekend omwille van zijn succesvol competitieverleden, maar ook omwille van zijn enorme karate-kennis & -kunde.

Daarnaast droeg hij onze Belgische JKA-familie een bijzonder warm hart toe. Hij kwam regelmatig naar België om les te geven tijdens de verschillende nationale stages en de JKA Europe siminars te Vilvoorde.

Hij heeft onze Belgische JKA-familie steeds ontzettend gesteund. Hiervoor zullen we hem eeuwig dankbaar zijn.

Als Belgische JKA-familie wensen we veel sterkte aan zijn familie, vrienden, nabestaanden en leerlingen.