Beste karateka’s,

Zoals jullie wellicht weten vonden tussen vrijdag 26 en zaterdag 27 maart 2021 de verkiezingen plaats voor het nieuw bestuursorgaan van de VKF.

Dat deze verkiezingen belangrijk waren voor de toekomst van de VKF mag blijken uit de talrijke opkomst. Maar liefst 85% van de stemmen werden uitgebracht.

Deze verkiezingen waren en zijn ook heel belangrijk voor de toekomst van JKA-Vlaanderen binnen de VKF.

Van de zes kandidaten van JKA-Vlaanderen werden er vier verkozen, nl. Sergio Gneo, Kathleen Lambein, Bea D’Haeseleer en Angelo Pavoncelli. Al bij al een mooie vertegenwoordiging van JKA-Vlaanderen in het divers samengestelde bestuursorgaan van de VKF.

We hebben er – en zeker na een eerste vergadering van het bestuursorgaan van de VKF -  vertrouwen in dat met deze nieuwe ploeg de VKF een nieuwe weg kan inslaan om op termijn de nodige ondersteuning te bieden aan alle clubs en om de karateka’s over alle leerscholen en stijlen heen, zonder afbreuk te doen aan hun eigenheid, dichter bij elkaar te brengen. Ook JKA-Vlaanderen zal hiervan kunnen genieten en waar krijgen voor zijn geld.

We wensen iedereen die zijn stem uitgebracht heeft uitdrukkelijk te bedanken voor hun betrokkenheid en de steun. Zonder jullie betrokkenheid heeft het immers allemaal geen zin. Zonder jullie steun kan het bovendien al helemaal niet. De verkozen bestuurders doen het immers voor jullie, voor de toekomst van het karatelandschap in Vlaanderen en niet voor zichzelf.

Arigato gozaimasu!

Osu,
Angelo Pavoncelli
Voorzitter JKA-Vlaanderen