background

Ethisch Verantwoord Sporten (EVS)

 

JKA Vlaanderen verlangt van iedere karateka, kort samengevat, het streven naar de ontwikkeling van de persoonlijkheid vertrekkende van nederigheid, het respecteren van de waarheid (eerlijkheid), de bereidheid tot inspanning (moed), het naleven van de etiquette (hoffelijkheid) en de beheersing van zijn kunde (zelfcontrole).

 

JKA Vlaanderen wil iedereen een kwalitatieve en waardevolle 'karatebeleving' bezorgen. Dit kan enkel wanneer karateka's de bovenstaande waarden kennen en er zich aan houden. Het is zo dat dankzij jullie deze waarden ook bekend worden bij de andere karatebeoefenaars, vrienden, familie, ... Samen werken we aan een betere samenleving.

 

Algemene info rond EVS:
www.ethicsandsport.com

 

 

Pesten

 

Het thema 'pesten' is zeer actueel! Je kan ieder moment hiermee in aanraking komen. Ook in en rond de club moet hier aandacht aan geschonken worden. Iedere week komen ontelbare kinderen en jongeren naar de karateclub, maar dit ervaren ze niet altijd even positief. Pesten is een sluipend kwaad! Daarom wil JKA Vlaanderen aan dit thema werken.


Time Out tegen Pesten

Ook de volledige sportsector wil het thema 'pesten' aanpakken en lanceert de campagne 'Time Out tegen Pesten'. ze informeert, stimuleert en ondersteunt de sportsector om actief aan een pestvrije omgeving te werken. We keuren elke vorm van pesten af en zeggen volmondig: "Time Out tegen Pesten!"

 

Wie wil meedoen en zich wil inzetten om z’n club helemaal pestvrij te maken, schrijft zich in en belooft daarmee aan het pest-probleem te werken door een parcours af te leggen. Zes acties. Iedere club die deelneemt, krijgt op de kaart van Vlaanderen een gele kleur. Uiteraard is het de bedoeling dat de kaart binnen afzienbare tijd helemaal geel kleurt! Zet je club ook op de TOPkaart!


Meer info:
www.topindesport.be