background

Alle clubs en karatebeoefenaars van de vzw JKA Vlaanderen zijn aangesloten bij de Vlaamse Karate Federatie vzw

(VKF). VKF is door Bloso erkend en gesubsidieerd en groepeert de meeste karateclubs in Vlaanderen.

 

 

De statuten VKF

 

De reglementen VKF

 

 

 

De statuten van de Vlaamse Karate Federatie vzw.

 

In de statuten kan je het doel en de officiële bepalingen van de federatie terugvinden (structuur van de federatie, wie kan aansluiten en dergelijke).

 

De statuten VKF kan je hier terugvinden.

 

Om geen misverstanden te laten ontstaan: de VKF is een vereniging van clubs, niet van individuele karatebeoefenaars.

 

 

De reglementen van de Vlaamse Karate Federatie vzw.

 

De reglementen regelen de praktische werking van de federatie en zijn opgesplitst in drie delen: het huishoudelijk reglement, het tuchtreglement en de deontologische code.

 

Het Huishoudelijk Reglement

 

Dit Huishoudelijk Reglement regelt de verhouding van de clubs en karatebeoefenaars (verder karateka’s genoemd) met de VKF, alsook onderling.

Hier kan je alles terugvinden over hoe je kan aansluiten (als club en als karateka), wat je wel en niet mag doen, hoe je van club kan veranderen, ...

 

Het Huishoudelijk Reglement VKF kan je hier terugvinden.

 

Tuchtreglement

 

Het Tuchtreglement regelt klachten binnen de VKF en inbreuken op de reglement van de VKF.

 

Het Tuchtreglement kan je hier terugvinden.

 

De Deontologische Code

 

De Deontologische Code kan je hier terugvinden.


Zie website www.vkf.be.

 

top