background

Wat is JKA-Karate?

 

 1. Wat is Shotokan?
 2. Wat is JKA?

 

JKA-Karate is een karateschool binnen de karatestijl Shotokan.
Algemeen wordt aanvaard dat zij de belangrijkste technische stroming is binnen het internationaal karategebeuren. Hetgeen niet verwonderlijk is, want zij is de voortzetting van het levenswerk van Gichin Funakoshi, de grondlegger van het moderne karate.
Om dit alles beter te begrijpen, vindt u hier meer gedetailleerde uitleg omtrent karate, omtrent Shotokan en omtrent JKA-Shotokan.

 

"Karate-do is het volledig begrijpen van karate en het gebruik ervan.
Iemand die eerlijk en op¬recht traint in deze Do en komt tot het
begrijpen van Karate-do, zal slechts uit¬zonder¬lijk in een gevecht
verwikkeld geraken ! "

FUNAKOSHI Gichin

 


Wat is Shotokan

 

Shotokan is een karatestijl.

 

Ryu Stijl of school
Kai Associatie of organisatie
Kan Huis (gebouw) – dojo (oefenzaal) - club

 

Wat is een karatestijl?

 

Het is de manier waarop karate wordt beoefend; het gaat over verdedigings- en aanvals-technieken, klemmen, worpen en verplaatsingen. Het betreft dus de vorm. Het is het ge-heel van kenmerken (zie tabel hierna) die de stijl typeren en herkenbaar maken.
Deze manier werd bepaald door de oprichter van de stijl.

De belangrijkste stijlen zijn: Shotokan, Shito Ryu, Goju Ryu en Wado Ryu. De kenmerken per stijl zijn te vinden in onderstaande tabel:

 

Stijlen

Wado Ryu

Shotokan

Shito Ryu

Goju Ryu

Oprichters

Hironori Othsuka

Gichin Funakoshi

Kenwa Mabuni

Chojun Miyagi

Verplaatsing

Wegdraaien

ontwijken

Rechtlijnig groot

Vooral 45° gr.

Zijwaarts ontwijken

Technieken

Kort en snel

Ruim en krachtig

Open hand

Afweren: cirkelvormig

Aanvallen: krachtig

Standen

Hoog

Diep en ruim

Kort

Kort

Fysiek

Snelheid

Kracht

Beweeglijkheid

Kracht en soepelheid

Ademhaling

Natuurlijk

Ondersteunt de techniek

Natuurlijk

Kunstmatig gebonden aan de techniek

Andere

Weg van de vrede

Budo

Samengesteld uit de leer van zijn twee meesters

Hard – zacht

 

Wat is de Shotokanstijl?

 

De karateschool JKA (Japan Karate Association) hoort thuis in de karatestijl SHOTOKAN.
Deze karatestijl werd opgericht door Gichin Funakoshi in Tokyo in 1936. Funakoshi wordt beschouwd als grondlegger van het moderne karate. In 1921 introduceerde hij karate in Tokyo en in 1936, op bijna zeventigjarige leeftijd werd de Shotokan-stijl geboren, naar de naam “Shoto” waarmee Funakoshi de verzen uit zijn jeugd ondertekende.
Shotokan karate heeft als kenmerk krachtige, rechtlijnige technieken met sterke, diepe standen.

 

De eigenschappen van de Shotokan-stijl

De stijleigenschappen van Shotokan vind je terug in het schema hierboven.
Verplaatsingen gebeuren in diepe, ruime standen, en overbruggen zoveel mogelijk afstand, zo-wel vooruit als achteruit. De verplaatsingen zijn meestal rechtlijnig. De technieken worden met kracht uitgevoerd na een ruime voorwapening. De kracht wordt ondersteund door de ademhaling.

Top

 

Wat is JKA?

 

Wat is een school?

 

Het is de interpretatie van de uitvoering door de leerlingen van de oprichter, die hun eigen dojo en later eventueel hun eigen organisatie hebben opgericht. Dit heeft uitsluitend te maken met interpretaties en toepassingen van technieken eigen aan die bepaalde stijl.
Scholen die behoren tot een welbepaalde stijl zijn aan elkaar verwant, gezien de oprichter van de stijl dezelfde is. De kenmerken blijven grotendeels dezelfde maar de wijze van beoefenen en uitvoeren verschilt.

 

Belangrijkste Scholen in de Shotokan stijl

 

J.K.A.
Japan Karate Association (meest verspreid)
Oorsprong: Takushoku Universiteit in Tokyo
Masatoshi Nakayama
(leerling Gichin + Yoshitaka Funakoshi)
Shotokai Oorsprong: Waseda Universteit Egami + Hironishi
(leerling Gichin + Yoshitaka Funakoshi)
Universitaire groep Oorsprong Keio Universiteit Leerlingen Gichin Funakoshi
S.K.I. Shotokan Karate International Kanazawa
(leerling Nakayama)
W.K.S.A. World Karate Shotokan Academie Kase + Shirai
(leerlingen Nakayama)

 

 

Wat is de JKA-school?

 

De kenmerken van de JKA- school

 

JKA staat voor sterke tradities, zowel technisch als mentaal.
Technisch uit zich dit door het respecteren van de basisdefinities die teruggaan tot Sensei Funakoshi, en mentaal door het respecteren van de martiale waarden. Deze martiale waarden geven een sterk educatieve grondslag aan het beoefenen van JKA-karate.

JKA staat voor familiegevoel, we hebben allemaal eenzelfde gemeenschappelijke historiek of stamboom: de karateka’s worden opgeleid door leerlingen van Sensei Miyazaki, leerling van Sensei Nakayama, leerling van Sensei Funakoshi.

In de JKA-school wordt het realiseren van volgende doelen door de “weg van karate” of “Karate–Do" voorop gesteld:


Karate-Do:


Beheersing van de persoon:

 

   Het zich bekwamen in deze vormen van 'beheersing', zowel fysisch als mentaal, is de essentie van de JKA-school.
   Fysische beheersing zonder mentale beheersing is echter waarde(n)loos, en zelfs gevaarlijk. De grote educatieve waarde van de JKA-karate beoefening en beleving betekent het 'groeien' in het zich mentaal beheersen .

    

   Budo – besef:

       

Stijleigenheid en focus:

 

Conclusie: Ippon-filosofie (= één kans)
JKA streeft de 'Ippon'-filosofie na. Met totale inzet en beheersing, maximale energie en beheersing uitoefenen op een welbepaald doel, waarbij men slechts één kans heeft.

 

Samenvatting

 

De JKA-school is dus samen te vatten in 5 karakteristieken

 

Opmerking

 

De JKA-school heeft zich de voorbije decennia zo sterk ontwikkeld en geprofileerd dat zij meer en meer als een stijl beschouwd wordt naast de vier andere.

 

Top