background

Elite - Reglementen

 

  1. Nationale delegatie
  2. Verantwoordelijke nationale selectie
  3. Nationale selectie
  4. Nationale ploeg

 

 

Nationale delegatie

 

Voor verplaatsingen naar het buitenland bestaat de nationale delegatie uit:

 

De selectie voor de onderscheiden delegatiegroepen gebeurt als volgt:

 

Top

 

Verantwoordelijke nationale selectie

 

De verantwoordelijke nationale elite JKA-B-Ac. wordt jaarlijks aangeduid door de raad van bestuur van de vzw JKA Belgium Academy.

 

Top

 

Nationale selectie

 

 

Top

 

Nationale ploeg

 

Verplaatsingen naar het buitenland

 

Sancties

 

Uniform

 

Algemeen

 

Top