background

Karatewedstrijden binnen JKA Shotokan

 

  1. Competitiedoelstellingen van JKA
  2. Scheidsrechters
  3. Soorten wedstrijden

 

 

Competitiedoelstellingen van JKA

 

Competitie is het ‘vergelijken’ van de prestatie van twee kampers. Dit betekent een relatieve beoordeling tussen twee kampers volgens wel bepaalde normen, de wedstrijdcriteria.
Competitie betekent ook dat de betere kamper beloond wordt met de overwinning, maar dat de zwakkere beschermd wordt (vooral in ‘vecht’sporten). Daarmee bedoelen we dat we zorgen voor een maximale veiligheid: de winnaar mag de verliezer niet gekwetst hebben.
Competitie is vooral een vormingsmiddel waarbij de kamper zijn “vechtkunde” verbetert.

 

Dit betekent dat volgende doelstellingen geëvalueerd worden bij het beoordelen van een karatewedstrijd in JKA

 

In JKA beoordelen we:

 

De beoordelingcriteria garanderen in elk geval de veiligheid, vandaar dat een aantal gevaarlijke technieken en gedragingen gesanctioneerd worden.
De beoordelingscriteria garanderen dat de wedstrijd als een vormingsmiddel voor de kamper kan beschouwd worden. Door competitiebeoefening verbetert de kamper in zijn ‘karate-do’ beleving.

 

Top

 

Scheidsrechters

 

De scheidsrechters worden speciaal voor deze wedstrijdvormen opgeleid en krijgen op geregelde tijdstippen vorming zowel op theoretisch als op praktisch vlak.

 

Top

 

Soorten wedstrijden

 

Volgens graad

Alle karateka’s, van beginner tot gevorderde, kunnen aan wedstrijden deelnemen doordat er graadscategorieën worden ingericht (witte, blauwe, bruine en zwarte gordels).

Voor kata wordt het aantal te kennen kata’s beperkt naargelang de graadscategorie.

Voor kumite wordt de wedstrijdvorm aangepast. Zo kampen witte gordels bijvoorbeeld in een opgelegde wedstrijdvorm die eenvoudiger is dan het zgn. “vrij gevecht”.


Volgens leeftijd

Los van de graadscategorieën, worden vooral de leeftijdscategorieën gehanteerd.

JKA hecht bijzonder veel belang aan een verantwoorde wedstrijdvorm voor kinderen.

 

Kinderen (tot 13 jaar) kampen volgens specifieke wedstrijdreglementen in afzonderlijke leeftijdscategorieën.

Voor kinderen worden de wedstrijden georganiseerd in vereenvoudigde, opgelegde kumite-vormen. Vooral bij kinderen wordt de beoordeling van de “waarden” van karate ingecalculeerd.

 

Voor jongeren (vanaf 13 jaar) en volwassenen wordt het “vrij gevecht” georganiseerd.

Naargelang de leeftijdscategorie wordt de wedstrijdduur en de grootte van de wedstrijdvloer aangepast.

Zowel bij kata- als bij kumite- wedstrijden in de verschillende vormen, wordt in JKA bijzonder veel aandacht besteed aan de educatieve waarden van karate.


De competitiedoelstellingen van JKA werden in functie daarvan bepaald.

 

Top