Week van de official

 

Zonder officials zijn er geen sportwedstrijden! Dat dit engagement niet vanzelfsprekend is, weet iedereen. Veel sportfederaties hebben dan ook moeite om nieuwe mensen warm te maken om official te worden of te blijven.

 

Daarom heeft de Vlaamse Sportfederatie in samenwerking met andere federaties (waaronder de Vlaamse Karate Federatie) beslist om alle officials eens 'in the picture' te plaatsen.

JKA Vlaanderen vraagt veel van haar officials en staat daarom ook meer dan 100% achter deze eerste editie van de 'Week van de Official', van 1 tot en met 9 oktober.

 

JKA Vlaanderen wil al haar officials eens in de bloemetjes zetten, met als belangrijkste doel het uiten van haar waardering voor hun inzet.

 

 

Info:

www.facebook.com/weekvandeofficial