background

Aansluiten als club

 

Hoe kunnen clubs lid worden?

 

Neem contact op met het secretariaat van de vzw JKA Vlaanderen. Klik hier voor de contactgegevens.

 

Hierna wordt een informatiepakket opgestuurd met daarin alle nodige info voor aansluiting bij JKA Vlaanderen (o.a. inschrijvingsfiche, aansluitingbijdrage (25 euro), info over hoe je leden kan aansluiten). Wanneer de inschrijvingsfiche ingevuld terugbezorgd is, de leden van het bestuur een geldige vergunning hebben en de clubbijdrage betaald is, wordt de aanvraag voorgelegd aan de Raad van Bestuur die beslist over aanvaarding of niet.

 

Welke clubs kunnen lid worden?

 

Uittreksel uit het Huishoudelijk Reglement JKA vlaanderen.

 

De leden van de vzw JKA Vlaanderen moeten voldoen aan volgende voorwaarden:

 

 

Administratief bestuur.

 

 

Technisch bestuur.